Extra kwaliteitsborging dankzij ons Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Dankzij een Convenant Horizontaal Toezicht dat wij gesloten hebben met de Belastingdienst beschikken wij over kortere communicatielijnen met hen en kunnen wij klanten nog sneller van dienst zijn.

Na externe toetsing, die wij met succes hebben ondergaan, is fAB Team door de Belastingdienst  ‘Convenant-waardig’ beoordeeld.

Voor Horizontaal Toezicht-deelnemende klanten komen de ingediende aangiften bij de Belastingdienst in een werkstroom met een verlaagd toezicht. Dit is goed voor u als klant, en alle vervolgstappen die in te dienen aangiften moeten ondergaan.

Horizontaal toezicht is extra interessant voor u als klant, omdat de Belastingdienst in haar jaarplan 2020-2025 en in de onlangs vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners, heeft aangegeven dat ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen, extra aandacht kunnen verwachten van de Belastingdienst. Met andere woorden de controle capaciteit wordt vooral ingezet op ondernemers en hun adviseurs die niet mee willen doen in dit toezicht model. Hiervoor investeert de fiscus momenteel vooral in data-analyse en steekproeven.

De controleaanpak Belastingdienst (CAB) en het handboek Controle geeft de adviseur handvatten deze nieuwe aanpak van de Belastingdienst proactief tegemoet te treden, hetzij met een preventief onderzoek, hetzij door vinger aan de pols te houden bij een boekenonderzoek. Steekproeven kunnen worden ingezet om zowel fiscaaltechnische onderzoeken (denk aan loonheffing en btw) uit te voeren als om de kwaliteit van de fiscale processen en beheersmaatregelen (fiscale beheersing) te beoordelen.

Onder voorwaarden kunnen klanten desgewenst direct toegang krijgen tot dit convenant. Als klant heeft u hierdoor direct inzage in de informatie van de Belastingdienst. Dat is bevorderlijk voor de onderlinge communicatie en kan bijdragen aan een snellere afhandeling van de werkzaamheden voor u, door ons en de Belastingdienst zelf.

In het Convenant Horizontaal Toezicht zijn door fAB Team afspraken met de Belastingdienst gemaakt waarmee de verhouding tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen gebaseerd wordt op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Dit convenant is voor fAB Team een welkome extra kwaliteitsborging passend bij een heldere werkwijze in haar administratieve processen, uitmondend in uw aangifteproces.

Met dit convenant treedt de Belastingdienst op bepaalde punten verder terug in haar toezicht en vertrouwt zij meer op de kwaliteit van de diensten van fAB Team. Het voordeel voor u als klant? Een grotendeels naar fAB Team verlegd toezicht en een efficiëntere wijze voor het overleg met de Belastingdienst.

fAB Team valt hierbij uiteraard onder het permanent toezicht dat door derden wordt uitgevoerd en levert op die wijze een geborgde bijdrage in uw aangiften-stroom en in onze adviesdiensten ten behoeve van u.

Zit u nog met de vraag: Horizontaal Toezicht, wat is dat dan? De informatie flyer Horizontaal Toezicht geeft u meer duidelijkheid.

Als u als ondernemer deel wilt nemen aan het horizontale toezicht, informeert u dan eens naar de mogelijkheden bij ons.