Zo gaat fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs om met klachten

In de accountancy begint alles met vertrouwen en wederzijds respect, zowel tussen onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden als tussen onze medewerkers onderling.

Bij fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs doen we er alles aan om op een integere en zorgvuldige manier te werk te gaan. Dat geldt ook bij klachten. Maar natuurlijk zijn wij zijn niet onfeilbaar. Het kan dan ook zijn dat u niet volledig tevreden bent over Aert, over een van de medewerkers van ons kantoor of over de door ons verleende diensten. Vriendelijk verzoek: blijf niet met uw klacht rondlopen, maar meld ons zo snel mogelijk
– klip en klaar – waar u ontevreden over bent. We zullen er dan alles aan doen om uw klacht op passende wijze snel op te lossen en eventueel onze manier van werken aan te passen.

Ontevreden? Spreek Aert er eerst persoonlijk op aan
Uit ervaring weten we dat de meeste klachten op te lossen zijn tijdens een goed gesprek. Daarom vragen we u om uw klacht eerst telefonisch aan ons te melden of een afspraak voor een gesprek of eventueel mediation met ons te maken. Komen we er in een persoonlijk gesprek onverhoopt niet uit, dien dan een schriftelijke klacht in. Mail deze dan rechtstreeks naar Aert Buijvoets: aert@fabteam.nl

Verdere verloop na het indienen van een schriftelijke klacht

  • U krijgt binnen 2 dagen een bericht dat we uw melding hebben ontvangen.
  • Binnen een week daarna krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Het streven is om u dan meteen een voorstel voor een adequate oplossing te doen.
  • Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht binnen twee weken volledig af te handelen. Is dat niet mogelijk, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang en laten we u tijdig weten binnen welke termijn uw klacht wél volledig afgehandeld kan zijn.
  • Het kan zijn dat we extern advies moeten inwinnen. We vragen dan uw toestemming om deze adviseur inzage te geven in relevante stukken. Uiteraard dient deze adviseur een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
  • Als de klachtenprocedure is afgerond krijgt u een schriftelijke bevestiging van wat fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs en u met elkaar hebben afgesproken.

Laatste aanpassing op deze pagina: september 2019