Historie van fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs
Bij Aert Buijvoets AA RB zat de ondernemerszin er al vroeg in. ‘Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat als je later je kleinkinderen op schoot hebt en dan zegt “Opa had vroeger eigenlijk graag voor zichzelf willen beginnen”, dat je dan eigenlijk mislukt bent in je leven. Beter is dan nog om te zeggen “Ik heb het geprobeerd, maar het is mij niet gelukt”. Dan heb je in ieder geval de guts gehad om het te proberen. Nog leuker is natuurlijk om terugkijkend te kunnen zeggen dat je een succesvol eigen bedrijf hebt gehad.’

Meervoudige opleiding
Aert is zowel afgestudeerd als accountant aan de Hogeschool Windesheim als ook aan de Haagse Hogeschool. Op deze laatste opleiding is Aert ook afgestudeerd als fiscaal econoom. Daarnaast is Aert aan de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevormd, maar deze laatste opleiding heeft hij niet afgerond. De gevolgde opleidingen worden door middel van permanente educatie bijgehouden.

Belang van de fiscaliteit voor de MKB-ondernemer
De opleiding tot fiscaal econoom wordt door veel ondernemers zeer gewaardeerd, zeker in combinatie met de accountantsopleiding. De extra aandacht voor de financiële relatie die elke ondernemer heeft met de belastingdienst is gewoon een extra pluspunt dat wij ondernemers kunnen leveren.

Accountancyverklaring geeft geen totaalbeeld
‘In de jaren 90 was er op het gebied van accountancy veel behoefte aan advies. Er was wel debiteurenbeheer maar er was geen of nauwelijks debiteurenrisico omdat het betaalgedrag altijd goed was en er enorm veel onderling vertrouwen was. Er zijn nu een heleboel affaires die de publiciteit halen omdat het fout gaat. Dat heeft onder meer te maken met de verwachtingskloof tussen wat de maatschappij van de accountant verwacht en wat wij in feite doen. Dat noemen we de verwachtingskloof.’

Waarheidsgetrouwe weergave van werkelijkheid
‘De accountantsverklaring is in feite niets meer dan een stempel die aangeeft dat de cijfers en de jaarstukken een betrouwbaar en volledig beeld geven van de werkelijkheid in de onderneming. Of die werkelijkheid zich houdt aan de wetgeving, daar zeggen we niets over. Dat kan niet, hoort en hoeft ook niet. Velen denken echter dat een accountantsverklaring aangeeft dat het bedrijf is goedgekeurd en veilig is. Als ik bijvoorbeeld weet dat er fraude heeft plaatsgevonden van precies 2,5 miljoen euro en er wordt in de jaarstukken bij kostenpost een fraude van 2,5 miljoen vermeld, dan zijn die jaarstukken betrouwbaar. Dat bedrijf zou van mij een goedkeurende accountantsverklaring krijgen. Nogmaals: een accountancyverklaring zegt niets over de kwaliteit van de onderneming of de sociale omstandigheden van de werknemers. Dat bijvoorbeeld een bedrijf zijn Poolse medewerkers onder het minimumloon betaalt daar spreekt de accountantsverklaring niet over.’

Toegevoegde waarde met proactief advies
‘Alles wat een bedreiging is voor de continuïteit moet je als accountant natuurlijk wel onderzoeken. In zo’n geval kun je onverplicht een toelichtende paragraaf opnemen. Ik vind dat je als accountant en bedrijfsadviseur met de ondernemer niet teveel achteruit moet kijken. Daar heeft de ondernemer vaak helemaal geen behoefte aan. Werken in de actualiteit, proactief zijn, dat is iets waar we als accountants en bedrijfsadviseurs voor onze klanten echt winst kunnen boeken en toegevoegde waarde kunnen bieden. Als fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs willen we dichtbij de ondernemer staan en een echte gesprekspartner zijn. Binnen fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs is er heel veel kennis en ervaring. Zelf ben ik al sinds 1984 gepokt en gemazeld in de accountancy. Onze ervaring en expertise combineren we zowel met een sterke aandacht voor de persoon achter de ondernemer én met een intensieve maatschappelijke betrokkenheid.’