Compleet dienstenpakket fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs
fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs biedt (MKB)ondernemers in Amersfoort, Soest en wijde omgeving een compleet dienstenpakket. Wij verzorgen administraties en jaarrekeningen, geven fiscaal advies maar ‘ontzorgen’ bedrijven ook door het uitvoeren van de loonadministratie, personeelsadministratie en/of verzuimadministratie. Dat doen we bijzonder accuraat en met veel plezier en toewijding.

Wat zeggen uw cijfers nou eigenlijk?
Wat zeggen uw bedrijfscijfers precies? Waar kunt u op bijsturen? Waar móet u op bijsturen? Behaalt u voldoende marge? Op deze en andere belangrijke vragen geeft fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs verscheidene ondernemers dagelijks een duidelijk antwoord. Onze heldere uitleg van de betekenis van uw bedrijfscijfers geeft u inzicht en draagt bij aan het realiseren van betere resultaten.

Vertrouwen
Uiteraard is het leveren van kwalitatief werk waaronder advies één van de redenen waarom klanten bij ons blijven. Maar dit is zeker niet de enige reden. Uitgebreide expertise mag je immers van elke accountant, belastingadviseur en bedrijfsadviseur verwachten. Bij fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs besteden we veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwelijke en inhoudelijke relatie met onze klanten. Gebaseerd op de aspecten balans en vertrouwen zijn professionaliteit, kwaliteit en betrokkenheid voor ons van essentieel belang. Mooie woorden? Klopt, maar we maken deze kernwaarden ook daadwerkelijk concreet.

Professionaliteit

 • Alle accountants wordt continue bijgeschoold en dienen per jaar minimaal 40 PE-punten (Permanente Educatie) te behalen.
 • Al uw en onze documenten worden door ons bij voorkeur digitaal verwerkt. Hierdoor zijn er op elk moment actuele overzichten beschikbaar voor u als klant en voor ons.

Kwaliteit

 • Om continue een hoge kwaliteit te kunnen leveren is scherpte en accuratesse nodig. Alle stukken/documenten die wij opleveren worden daarom vooraf door meerdere collega’s gereviewed.
 • Wij zijn lid van het RB, de SRA en het NBA.

 • Wij staan ingeschreven in het accountantsregister & het register belastingadviseurs. Dat betekent dat u bij ons de kwaliteit krijgt die u van deze beroepsgroepen mag verwachten. Inhoudelijk betekent dit voor u dat:
  – wij onze permanente educatie op orde hebben,
  – wij onderworpen zijn aan gedrags- en beroepsregels,
  – wij onafhankelijk en onpartijdig ons werk doen,
  – wij er naar streven om altijd integer te blijven,
  – wij beroepsmatig onderworpen zijn aan toezicht op kwaliteitsnormen,
  – wij geheimhouding in acht nemen over informatie die u ons toevertrouwt,
  – wij verzekerd zijn tegen eventuele gevolgen van fouten in onze beroepsuitoefening.

Betrokkenheid

 • fAB Team Accountants & Bedrijfsadviseurs organiseert regelmatig een informatieve bijeenkomst voor haar klanten. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we de aanwezige ondernemers op de hoogte van de gewijzigde wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen die voor hem of haar relevant zijn.
 • Wij hanteren lagere tarieven voor ondernemers die naar ons oordeel met hun onderneming een bijdrage op maatschappelijk vlak leveren.
 • Aanvullend op onze standaardkantoortijden zijn wij elke dinsdag tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar.